Předběžný vědecký program EPUAP 2020 

Změny v programu jsou vyhrazeny.