Typy sponzoringu


  • Platinum Partner                                 19,000 €
  • Gold Partner 12,000 €
  • Silver Partner   5,000 € 

 

Platinum, Gold a Silver sponzoring zahrnuje obecné benefity a benefity vztahující se k výroční konferenci EPUAP. Více informací ohledně EPUAP korporátního sponzoringu najdete v Prospektu pro sponzory a vystavující.