Sympozia a workshopy


 

Sympozium (90 minutový) € 5000

Poplatek zahrnuje:

  • 90 minutový blok
  • pronájem konferenční místnosti o kapacitě 100 míst
  • umístění dvou roll-upů
  • leták v konferenční tašce (A5 formát)
  • 1 x emailový newsletter pro registrované účastníky, pozvánka na sympozium (zvlášť)

 

Workshop (60 minutový) € 3500

Poplatek zahrnuje:

  • 60 minutový blok
  • pronájem konferenční místnosti o kapacitě 80 míst 
  • umístění jednoho roll-upu
  • 1 x emailový newsletter pro registrované účastníky, pozvánka na workshop (spolu s ostatními workshopy)

 

Poplatek pro přednášející na workshopu odborných firem

Všichni přednášející musí být zaregistrovanými účastníky konference. Registrační poplatek, ubytování a cestovní výlohy musí být uhrazeny odbornou firmou, která přednášejícího pozvala.

Pokud je přednášející zároveň součástí odborného programu EPUAP nebo členem EPUAP Výkonné rady nebo člen rady, firma je povinna uhradit poplatek organizaci EPUAP. Tento poplatek zahrnuje náklady na ubytování (3 noci), registrační poplatek a cestovní výlohy.

Poplatek činí  €1, 100  za přednášejícího z České republiky a €1,400 pro přednášející pocházející z jiných zemí. Pokud více odborných firem pozve stejného přednášejícího náklady se rovnoměrně rozdělí mezi ně. Firmy jsou vyzváni k úhradě těšně před nebo po konferenci.

EPUAP si vyhrazuje právo na pozvání přednášejících až do začátku konference a nemůže proto poskytovat kompletní seznam přednášejících v průběhu plánování vědeckého programu.