Branding


Konferenční tašky  € 3 000

Konferenční tašky budou rozdány všem účastníkům a zajistí velkou reklamu pro Vaši firmu. Můžete si vybrat, zda na tašce chcete mít pouze logo nebo i produkt, který chcete na konferenci propagovat. Na typu tašky se dohodnete se sekretariátem konference. Cena nezahrnuje náklady na výrobu.

Šňůrky na krk  € 2 000

Káždý účastník obdrží reklamní šňůrku na krk společně s visačkou, kterou bude nosit po celém trvání konference. Vaše logo bude pokrývat plochu šňůrky. Cena nezahrnuje náklady na výrobu. 

Bloky & propisky  € 2 000

Bloky a propisky budou rozdány všem účastníkům a zajistí velkou reklamu pro Vaši firmu. Můžete si sami navrhnout blok s logem firmy, přidat informace o Vašich produktech či workshopu během konference. Cena nezahrnuje náklady na výrobu.

Vstupní stránka WiFi  € 3 000

Přihlašovací jméno a heslo na wifi konference bude obsahovat jméno Vaší firmy stejně jako přihlašovací stránka.

Aplikace EPUAP 2020  € 4 000

Aplikace EPUAP bude dostupná všem účastníkům pro přístup k informacím o vědeckém programu, výstavě odborných firem, abstraktech a jiných událostech. Vaše logo se může na pár sekund objevit při každém spuštění aplikace a také po samotném otevření aplikace v její spodní části.

Automaty na vodu a vodní lahve € 3 000

Vodní stanice s Vaším logem budou rozmístěny po celém prostoru výstavy a registrační oblasti. Navíc bude Vaše logo umístěno i na všech lahvích, které budou rozdány účastníkům. Náklady na výrobu nejsou zahrnuty.

Self-print registrace € 5 000

Jakožto sponzor této registrace budete mít logo a kratší text vytisknut a rozdán všem delegátům na registrační visačce. Můžete zde zdůraznit informace o Vašem workshopu, symposiu či čísle stánku. Vaše logo bude zobrazeno na self-print obrazovce, registrační desce a v místě registrace společně s Vaším roll-upem.

Audiovizuální sponzoring € 3 000

Budete mít k dispozici projektor mezi prezentacemi na obrazovkách ve všech jednacích místnostech a také v hlavním konferenčním sále. Můžete si vybrat obsah tohoto slajdu ať už jde o Vaše logo či kratký popis Vašeho produktu.  

Kapesní program € 3 000

Tento užitečný dokument poskytuje konferenční přehled účastníkům a je všem rozdán během akce. Cena zahrnuje náklady na výrobu a nezahrnuje náklady na grafický design.

Materiály v konferenční tašce:          

Sponzoři € 500

Vystavovatelé € 750 

Ostatní  € 1 000         

Bannery a jiné tištěné materiály:    cena na vyžádání

Reklama ve finálním programu od   € 1 000

Více možností propagace najdete v naší brožuře - Branding Brochure (EN).


Kontaktujte nás pro bookování či více informací: 

Adina Markova: adina@codan-consulting.com

Bára Sýkorová: bara@codan-consulting.com