uzis.jpg

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „Ústav") byl zřízen v roce 1960. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“.


MUNI_med.JPG

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity, jež se specializuje na výuku lékařských oborů, zdravotnických specializací a vědecko-výzkumnou práci. Vznikla v roce 1919 a patří mezi čtyři nejstarší fakulty univerzity. V současnosti je LF MU jednou z desíti lékařských fakult v ČR. 


LOGO_CSLR.jpg

Česká společnost pro léčbu rány je občanské sdružení lékařů a všeobecných sester se specializací z různých klinických oborů medicíny a celé ČR. Vznikli jsme z potřeby věnovat se kvalitněji chronickým ranám a defektům podle nejnovějších poznatků. Členové jsou lékaři z různých oborů , zdravotní sestry z nemocnic, ambulancí , ale i domácí péče, ostatní vysokoškoláci , vědečtí pracovníci . Členy se mohou stát i laičtí pečovatelé.


Ministerstvo_zdravotnictvi_CR.jpg

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví.