O EPUAP


Evropský poradní panel pro otázky dekubitů byl založen v prosinci 1996 v Londýně aby zaštítil a vedl všechny evropské země ve společném úsilí prevence a léčby dekubitů. 

Společný cíl

Pomáhat lidem v ohrožení či trpící dekubity:

  • výzkum prevence a léčby dekubitů
  • osvětová činnost o důležitosti prevence a léčby proleženin
  • vliv na formování společného přístupu k dekubitům ve všech evropských zemích

 

Velmi důležitou aktivitou Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů je každoroční konference. Jejím cílem je vytvoření společné platformy pro setkání odborníků z klinické praxe, vědců a zástupců odborných firem, aby diskutovali současný stav problematiky v Evropě a ve světě a přispěli tak k dalšímu rozvoji prevence i léčby dekubitů.

Pro více informací o Evropském poradním panelu pro otázky dekubitů a jeho aktivitách,  navštivte prosím web: EPUAP. org

 

 

 

epuap_2.jpg
epuap_5.jpg
epuap_3.jpg