Podání abstraktu

Pro podání abstraktu prosím pokračujte ZDE.

Seznam kategorií do kterých můžete přispívat je uveden ZDE.

Šablona abstraktu je k nahlédnutí ZDE. Pro podání abstraktu v online systému prosím používejte šablonu dostupnou přímo ze systému. 

 

 


Obecné informace pro podání abstraktu

Před podáním abstraktu si prosím pročtěte Obecné pokyny k podávání abstraktů, které jsou ke stažení zde.

Maximální počet slov abstraktu je 400. 

Všechny podané abstrakty musí být v angličtině.

  • Název abstraktu nesmí přesáhnout počet 200 znaků včetně mezer. Uvedení vyššího počtu autorů než 5 není možné, u všech musí být uvedena afiliace. Před jmény se neuvádí tituly.
  • Nanejvýše 2 obrázky nebo tabulky.
  • Nanejvýše 4 abstrakty se shodným prezentujícím autorem, nanejvýš 6 abstraktů podaných jednou osobou.
  • Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronické podobě na webové stránce konference. Zaslání abstraktu je nahlíženo jako poskytnutí souhlasu organizaci EPUAP s jeho zveřejněním. 
  • Pokud podáte abstrakt v kategorii Student free paper, zašlete prosím na emailovou adresu office@epuap.org  potvrzení o svém statusu studenta ( doklad o studiu či čestné prohlášení vašeho supervizora).
  • Použití šablony abstraktu je povinné.
  • Vzhledem k zachování objektivity hodnocení abstraktů zašlete prosím text abstraktu bez identifikujících prvků (název autora, instituce, města či státu). Jméno a afiliace autora je v systému zaznamenáno jinde.
  • Nepoužívejte prosím při psaní jména či titulu abstraktu velká písmena.
  • Použití konkrétních názvů produktů v textu abstraktu není možné, povoleny jsou pouze obecné názvy. Konkrétní název produktu je vhodný uvést jako referenci pod textem např. s hvězdičkou či číslem horního indexu. Abstrakty obsahující názvy konkrétních produktů můžou být z toho důvodu odmítnuty.
  • EPUAP si vyhrazuje právo nahradit název produktu obecným názvem bez předchozího upozornění.