Platforma pro podání abstraktů je stále otevřena!

Výzva pro podání abstraktů na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů.

Termín pro podání abstraktů je prodloužen do 3. května 2021! 

Těšíme se na vaše příspěvky!

Podávejte vaše abstrakty zde.

call_for_papers_1.jpg
call_for_papers_2.jpg
call_for_papers_3.jpg